Изложението JAPAN IT WEEK

Най-голямото изложение за информационни технологии в Япония

Изложението JAPAN IT WEEK Japan IT Week без съмнение е най-голямото търговско изложение в областта на информационните технологии и решения. Огромен брой мениджъри, отговорни за компютърните системи и софтуера в своите фирми, изпълнителни директори, търговски директори и мениджъри, отговорни за интегрирането на корпоративните компютърни системи посещават задължително Japan IT Week за да се запознаят лично с изложителите, като панаира Japan IT Week е безспорния лидер при свързването на разработчиците на IT-решения със системните IT-мениджъри не само в Япония, а и за по-големите азиатски пазари.

Изложението JAPAN IT WEEK Japan IT Week е идеалната платформа за разширяване на вашия IT-бизнес с Япония. Повече от 1500 изложителите се представят пред 85 000 висококвалифицирани мениджъри, оторизирани да взимат решение за сключване на сделка.

Секторът на информационните и комуникационни технологии е най-силно развития промишлен сектор в Япония с пазарна реализация в размер на повече от 1,2 трилиона щатски долара, като прогнозите на японското правителство сочат, че до 2020 година този обем ще надхвърли сумата от 2,4 трилиона щатски долара.

Изложението JAPAN IT WEEK В резултат на икономическите условия в Япония и като мярка срещу различни видове рискове, повечето японски компании от IT-сектора активно търсят чуждестранни бизнес партньори. Идеята на Japan IT Week е именно да предложи на тези компании оферти за необходимите им специфичните продукти от производители и разработчици, активни като аутсорсинг компании в чужбина.

Приоритетни сектори сред интереса на японските IT-мениджъри, търсещи нови партньори на Japan IT Week:

  • аутсорсинг
  • млади start up компании
  • утвърдени в чужбина IT-компании, но непознати в Япония
  • разработчици на софтуер от Източна Европа
  • производители на софтуер с международен опит
  • компании работещи с облачни технологии

На последното издание на Japan IT Week са реализирани сделки в размер на повече от 372 милиона щатски долара.

Повече информация на http://www.japan-it.jp/en/Home_Spring/